PAAYS 2019

Program

31 Ekim Perşembe

09:30-10:00 Kayıtlar 

10:00-10:30 Açılış Töreni ve Protokol Konuşmaları 

10:30-10:45 Çay-Kahve İkramı

10:45-12:15 Ana Konuşma (Prof. Dr. Eminegül Karababa)

12:15-13:15 Öğle Yemeği 

13:15-14:45 Birinci Oturum (Pazarlamada Nitel Araştırma Aracı Olarak Etnografi) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zeliha Eser 

Konuşmacılar:

  • Prof. Dr. Fatma Belkıs Kümbetoğlu (Pazarlama Araştırmalarında Niteliksel Yöntemlerin Karşılaştırması)
  • Doç . Dr. Berna Tarı Kasnakoğlu (Tüketici Davranışlarının Ölçümünde Etnografik Gözlem Metodolojisi)
  • Prof. Dr. Mahir Nakip (Pazarlama Araştırmalarında Netnografi)

14:45-15:00 Tartışma

15:00-15:15 Çay-Kahve İkramı

15:15-16:45 İkinci Oturum (Etnografinin Pazarlamadaki Uygulamaları) 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz Yılmaz 

Konuşmacılar:

  • Doç. Dr. Elif Akagün Ergin (Ürün ve Marka Araştırmalarında Etnografi)
  • Doç. Dr. Taçlı Yazıcıoğlu (Piyasayı Anlamak için Kültüre(l) Bakış ve Temsil)
  • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Özdamar Ertekin (Moda Endüstrisinde Etnografi)

16:45-17:00 Tartışma

1 Kasım Cuma

09:30-10:00 Çay-Kahve İkramı

10:00-11:45 Üçüncü Oturum Pazarlama Dışı Etnografik Deneyimler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurettin Parıltı

Konuşmacılar:

  • Doç. Dr. Emek Çaylı Rahte (Bakışı Yakalamak: Gündelik Hayat ve Medya Etnografisi)
  • Dr. Öğr. Üyesi Şahver Ömeraki (Ev Gibisi yok: Yoksulluk ve Gecekondu)
  • Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Nilüfer Nahya (Etnografide Yerlinin Sesini Duymak)
  • Beria Arifoğlu (Pazarlama Araştırmalarında Etnografik Deneyimler)

11:45-12:00 Tartışma

12:00-12:45 Dördüncü Oturum: Değerlendirme

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Ercan Gegez

Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu

Prof. Dr. Meltem Velioğlu