9.PAAYS 2019

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA ETNOGRAFİ ÇALIŞTAYI

 

Ev Sahibi:                   Çankaya Üniversitesi İİBF İşletme ve Uluslararası Ticaret Bölümleri

Tarih:                          31 Ekim – 1 Kasım 2019

Yer:                             Çankaya Üniversitesi Merkez Yerleşke Kongre ve Kültür Merkezi

Düzenleme Kurulu:    Prof. Dr. Mahir Nakip (Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı)

                                         Doç. Dr. Ayşegül Taş (İşletme Bölüm Başkanı)

                                         Doç Dr. Elif Akagün Ergin

                                         Dr. Öğr. Üyesi Handan Özdemir

                                         Dr. Öğr. Üyesi Bülent Özsaçmacı

                                        Öğr. Gör. Dr. Zeynep Birce Ergör

                                        Öğr. Gör. Pembegül Çetiner Karataş

                                        Arş. Gör. Zehra Burçin Kanık

                                        Arş. Gör. Hande Cansın Kazanç