9.PAAYS 2019-ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

 

Çalıştayın Geçmişi: Kısa adı PPAD olan Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği her yıl farklı üniversite ile birlikte olmak üzere, günümüze kadar toplam 23 bilimsel pazarlama kongresi ve PAAYS logosu altında daha çok eğitim ve bilgi paylaşım amaçlı 8 pazarlama araştırması sempozyumu düzenlemiştir.

 

Çalıştayın Amacı: Bugüne kadar dernek, farklı üniversitelerle anlaşarak ¨Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler Sempozyumu¨ başlığı altında sekiz sempozyum düzenlemiştir. Bu sempozyumların ana amacı, Türkiyeli akademisyenlere özellikle dünyada gelişen ve uygulanan yeni pazarlama araştırmaları tekniklerini tanıtmak ve öğretmektir. Sempozyumlar daha çok, uzman akademisyen ve araştırmacıların bilgilendirici sunumları ile beslenmektedir. Bir diğer amacı da bir pazarı oluşturan ve doğrudan tüketiciler üzerinde araştırmalar yaparak veri toplayan uzman ve firma yetkilileri ile akademisyenleri buluşturmaktır.

 

Çalıştayın Konusu: Etnografi; sosyolog, antropolog ve pazarlama araştırmacıları tarafından kullanılan nitel bir araştırma yöntemidir. Pazarlama araştırmalarında etnografi, tüketici hayat tarzlarının bir parçası olan tüketim kültürünü, biçimini ve tüketme  esnasında sergilenen davranışları onlarla yaşayarak ölçmek ve gözlemekten ibarettir. Bu alanda Türkiye’de ve diğer ülkelerde bu yöntemi başarı ile kullanmış ve/veya bu konuda bilimsel araştırmalar yapmış veya kitap yazmış uzman kişi ve akademisyenleri konuşturarak Türkiyeli pazarlama akademisyenlerine yeni ufuklar açmak amaçlanmaktadır.

 

Çalıştayın Düzenlenmesi: Çalıştay bir ana konuşma (Keynote Speech), üç panel ve bir değerlendirme toplantısından ibarettir. Her panel üç konuşmacı ve bir moderatörden oluşacaktır. Panelde konuşanlar çalışmalarında etnografiyi aktif bir şekilde kullanmış pazarlamacı, sosyolog, eğitimci ve antropologlardan oluşacaktır. Ayrıca aralarında ticari anlamda araştırma yapan ve etnografi tekniği üzerinde uzman bir kişinin bulunması da arzulanmaktadır. Değerlendirme toplantısı ise üç paneli irdeleyen üç değerlendirmeci ve bir moderatörden ibarettir.

 

Çalıştay, Katılımcıya Ne Kazandıracak?

  • Pazarlamada giderek yaygınlık kazanan nitel araştırmalar içinde en az kullanılan etnografinin kuramsal boyutu gösterilecek.
  • Etnografinin pazarlama araştırmalarında kullanım alanları anlatılacak.
  • Etnografinin sanal ortamdaki kullanımı olan netnografi tanıtılacak ve irdelenecek
  • Etnografinin sosyoloji, antropoloji, kültür ve folklor gibi alanlarda nasıl kullanıldığı açıklanacak.
  • Araştırma firmalarının etnografiyi nasıl kullandıkları ve uygulama sırasında ne gibi sorunlarla karşılaştıkları görülecek.